Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kartuzach
I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. H. Derdowskiego w Kartuzach

     
Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach im. Floriana Ceynowy
ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy,
tel. 58 681 04 34,
e-mail: sekretariat@zso-kartuzy.edu.pl

www.zso-kartuzy.edu.pl

Organ prowadzący - Powiat Kartuski


Klasy pierwsze w roku szkolnym 2023/2024
w ZSO Kartuzy

"Klasztorna" oferuje
Najwyższą zdawalność egzaminów maturalnych

Szeroki wybór profili

Naukę w klasie dwujęzycznej

Największy wybór języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, łaciński, niemiecki, rosyjski)

Naukę języka kaszubskiego

Edukację włączającą dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań:
Koła przedmiotowe
Szkolny chór
Zespół wokalno – instrumentalny SomGorsi
Zajęcia sportowe
Zajęcia plastyczne
Zajęcia z historii sztuki
Klub fotograficzny
Wolontariat

Udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywanie indeksów na wyższe uczelnie


WSPÓŁPRACA
WSPÓŁPRACA Z PRESTIŻOWYMI UCZELNIAMI
Udział w wykładach i laboratoriach na uczelniach (również zdalnie)

Wymiany międzynarodowe
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

Realizacja projektów
Erasmus+ wyjazdy uczniów
i nauczycieli do krajów Europy
e-Twinning ze szkołami z Barcelony, Jarocina, Strasburga
Pomorski College Medyczny
Projekty: prozdrowotne, ekologiczne,
rozwijające kompetencje społeczne

Ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne

Cykliczne wyjazdy do teatru i filharmonii

Kandydat do klasy dwujęzycznej powinien wcześniej zalogować się w systemie naboru i jedną z jego preferencji powinna być klasa dwujęzyczna w naszej szkole. Ponadto zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie do 30 maja.