Branżowa Szkoła I Stopnia
w Sierakowicach

     
Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach im. Floriana Ceynowy
ul. Dworcowa 3, 83-340 Sierakowice,
tel. 58 687-00-37,
sekretariat@branzowasierakowice.pl,
www.branzowasierakowice.pl
Organ prowadzący - Gmina Sierakowice


Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. W szkole uczymy przedmiotów ogólnokształcących, zaś kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawcy, z którym uczeń zawarł umowę o pracę. W każdym roku nauki odbywają się miesięczne kursy dokształcania zawodowego w Centrach Kształcenia Zawodowego (CKZ).


Branżowa Szkoła I stopnia w Sierakowicach – klasy wielozawodowe Najczęściej wybieranymi zawodami są:

ATUTY NASZEJ SZKOŁY

BAZA I WYPOSAŻENIE

Dalsza ścieżka edukacyjno-zawodowa

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także wykształcenie zasadnicze branżowe.


Po ukończeniu szkoły można: