Klasy w liceach ogólnokształcących

BIZNESOWA

DWUJĘZYCZNA

EUROPEJSKA

FOTOGRAFICZNO-JĘZYKOWA

HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA

INTEGRACYJNA

MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

MEDYCZNA (BIOLOGICZNO-CHEMICZNA)

MENADŻERSKA

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

POLICYJNA

PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA

TURYSTYCZNA (INTEGRACYJNA)

USPORTOWIONA

WOJSKOWA