Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Kartuzach

     
Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach im. Floriana Ceynowy
Osiedle Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy,
tel. +48 58 681 11 54,
e-mail: sekretariat@zso2.kartuzy.pl,
www.zso2.kartuzy.pl
Organ prowadzący - Gmina Kartuzy


II Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do oddziału o profilu policyjnym oraz oddziału przygotowania wojskowego.


Klasy pierwsze w roku szkolnym 2024/2025 w II Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach

Nasi uczniowie realizują przedmioty
na poziomie rozszerzonym:

Oferujemy przedmioty uzupełniające:

Współpracujemy:

Oferujemy:

Klasy Wojskowe:

Oddział Przygotowania Wojskowego:
W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:
Przedmioty rozszerzone:
Przedmioty uzupełniające:
Języki obce:
Przedmioty punktowane:
Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:
Klasy Policyjne:

Oddział o profilu policyjnym
W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:
Przedmioty rozszerzone:
Przedmioty uzupełniające:
Przedmioty punktowane:
Po ukończeniu klasy policyjnej i zdaniu matury można znaleźć zatrudnienie w: