PLAN NABORU DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach im. Floriana Ceynowy
Zachęcamy do śledzenia strony www
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
www.kuratorium.gda.pl

Kandydat może złożyć wniosek do maksymalnie pięciu szkół prowadzonych przez Powiat Kartuski.