Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kartuzach
I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. H. Derdowskiego w Kartuzach

     
Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach im. Floriana Ceynowy
ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy,
tel. 58 681 04 34,
e-mail: sekretariat@zso-kartuzy.edu.pl

www.zso-kartuzy.edu.pl

Organ prowadzący - Powiat Kartuski


Klasy pierwsze w roku szkolnym 2024/25

"Klasztorna" oferuje
Najwyższą zdawalność egzaminów maturalnych

Największy wybór języków obcych

Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań:
- Koła przedmiotowe
- Szkolny chór
- Zespół wokalno – instrumentalny SomGorsi
- Zajęcia sportowe
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia z historii sztuki
- Klub fotograficzny
- Wolontariat

Udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywanie indeksów na wyższe uczelnie


Współpracę z wieloma prestiżowymi uczelniami
Udział w wykładach i laboratoriach na uczelniach
(również zdalnie)

Wymiany międzynarodowe
polsko - niemiecka wymiana młodzieży

polsko - hiszpańska wymiana młodzieży

Realizacja projektów
Erasmus+ wyjazdy uczniów i nauczycieli
do krajów Europy
e-Twinning
Pomorski College Medyczny
Projekt : prozdrowotne, ekologiczne, rozwijające kompetencje społeczne

Ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne

Cykliczne wyjazdy do kina, teatru i filharmonii

Kandydat do klasy dwujęzycznej powinien wcześniej zalogować się w systemie naboru i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie do 31 maja. Wszyscy kandydaci, którzy na dowolnym miejscu w swoich preferencjach wybrali klasę dwujęzyczną - 4 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych.

18 czerwca godz. 15.00-termin dodatkowy jedynie dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie. Takie osoby proszone są o zgłoszenie powyższego faktu w sekretariacie I LO.