PLAN NABORU DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach im. Floriana Ceynowy
Zachęcamy do śledzenia strony www
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Harmonogram rekrutacji dla młodzieży jest dostępny w linku:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

natomiast komunikat Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023 w linku:

TERMINY REKRUTACJI

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo Oświatowe kandydat może złożyć wniosek do maksymalnie trzech szkół prowadzonych przez Powiat Kartuski.